Tempatnya Kumpulan Seputar Artikel Berbahasa Sunda

Artikel Bahasa Sunda Kesehatan "Mencegah Penyakit Malaria"

by Kustian , at January 26, 2017 , have 0 komentar

Dalam artikel berbahasa sunda tentang kesehatan sebelumnya, kita pernah menuliskan artikel yang berjudul manfaat peteuy. Nah, untuk mempermudah pengerjaan tugas membuat artikel berbahasa sunda disekolah.


ARTIKEL KESEHATAN BERBAHASA SUNDA "NYEGAH PANYAKIT MALARIA"
menulis artikel bahasa sunda
Kembali dibawah ini contoh artikel bahasa sunda tentang kesehatan lainnya, agar lebih leluasa dalam memilih artikel yang bagus sebagai bahan pengerjaan tugas nantinya, baiklah berikut adalah contoh artikelnya.
ARTIKEL KESEHATAN SUNDA "NYEGAH PANYAKIT MALARIA"


Di daerah tropis, malaria teh kaasup panyakit anu nyebarna gancang pisan sarta tumerapna sakaligus. Ku lantaran kitu ieu panyakit teh jadi ancaman anu teu bisa diapilainkeun. 
Ceuk hasil panalungtikan Departemen Kesehatan, anu maraot ku panyakit malaria teh di daerah tropis mah leuwih ti sajuta jalma dina saban taunna. Jawa Barat kaasup daerah anu mindeng kakeunaan ku wabah malaria. 
Ari anu nyababkeunana diantarana nyaeta ruksakna lingkungan alam, upamana bae leuweung anu digunasika jeung ranca di wewengkon basisir atawa tambak anu teu kauurus. 
Ngaruksak leuweung teh apan ngaruksak ekosistem nu aya di jerona. Reungit anu tadina hirup di leuweung teh tuluy mencar ka mana-mana, lantaran tempat hirupna digadabah ku manusa. Ari ranca atawa tambak anu teu kaurus bakal jadi lahan subur tumuwuhna reungit. 
Tadina mah panyakit malaria teh dilantarankeun ku reungit tina species anopheles sundaicus anu hirupna di sawah atawa di ranca. Ayeuna muncul reungit gunung (anopheles balabacensis) jeung reungit leuweung (anopheles maculatus) anu leuwih ngabahayakeun. 
Ieu reungit anu dua teh lain bae leuwih gangas nyocona, tapi deuih daya tahanna leuwih kuat tina insektisida (obat serangga) anu ilahar digunakeun. Pikeun nyegahna kudu aya insektisida anyar anu leuwih ampuh. 
Jadi tetela ruksakna lingkungan teh loba pisan mamalana pikeun kahirupan manusa. Leuweung anu diruksak lain bae matak ngabalukarkeun ayana banjir atawa longsor, tapi oge ngondang panyakit malaria, urang kudu ngariksa lingkungan alam. 
Atuh tempat-tempat anu ilahar dipake ngendong reungit, upamna bae bak, sumur, atawa balong anu teu kaurus, kudu disa'atan caina. Kitu deui wawadahan anu jadi tempat panampungan cai hujan, ieu oge ulah diantep ngarah henteu jadi tempat mekarna jentik-jentik reungit. 
Sagedengeun eta urang oge bisa ngagunakeun insektisida, upamana bae DDT, disemprotkeun ka tempat-tempat anu sok dipake nyayang reungit. 
Nah, demikianlah contoh artikel kesehatan tentang mencegah penyakit malaria dengan menggunakan bahasa sunda, semoga bermanfaat dan terimakasih atas waktunya.
Artikel Bahasa Sunda Kesehatan "Mencegah Penyakit Malaria"
Artikel Bahasa Sunda Kesehatan "Mencegah Penyakit Malaria" - written by Kustian , published at January 26, 2017, categorized as Artikel sunda . And have 0 komentar
No comment Add a comment
Cancel Reply
GetID
Copyright ©2017 Basasunda.com