Kumpulan Carpon, Carita Pondok Bahasa Sunda Bikin Ngakakkk!!


Anjeun butuh hiburan anu lucu-lucu euy? Nah mun butuh, abdi aya yeuh sakedik carpon lucu bahasa sunda atanapi carita pendek bahasa sunda nu mudah-mudahan lucu, kanggo hiburan khusus ajang urang-urang sunda.

Carita pondok sunda dihandap ieu mangrupakeun karangan samata, lain carita anu sabenerna, jadi hampura mun aya kasamaan tina ngaran atawa sajabana, okeh..?!

CARITA PONDOK BAHASA SUNDA

carita pondok (carpon) bahasa sunda lucu

Nah, mangga atuh urang langsung wae baca ieu carpon bahasa sundana di handap ieu, ulah hilap siapkeun kopi haneutna hela beh rada cengharan. 

Carpon lucu "Pamuda beuki ngarinum"


Kiwari, di caritakeun aya tilu urang budak ngora nu beuki nginum. Manehan nana teh keur arenjoy bari sasarandean di sisi jalan. Matana barereum, kitu oge sarua jeung bengeutna lantaran ges pararah narenggak botol. Manehan nana caritana arek naraek mobil taksi.

Nah tos kitu, teu lila aya oge lewat mobil taksina, nya tos atuh langsung di erenkeun ku tiluan budak ngora anu tos narenggak botol eta teh. Ceuk supir taksina teh na jero hatena: "Anyir.. ieu barudak ngora teh marabok wae pagawean nana, ku aing gawean siah..!"

Tah, ararasup tah budak ngora teh nu tiluan ka jero taksi, sangges di jero taksi si supirna teh langsung ngahurungkeun mesin mobilna bari di gerung gerungkeun sakedeng ges kitu dipareman deui. Ceuk supirna teh: " atos nepi a, mangga atuh sok geura tarurun..!!"


Nah, percaya weh tah barudak ngora teh lantaran ges pararah.. Budak ngora nu ka hiji turun bari mayar, kitu oge budak ngora nu ka dua, turun bari sasalaman jeung ngomong nuhun ka supirna si eta mah.

Nah pas budak ngora nu ka tilu, manehna mah turun bari ambeuk-ambeukan nyarekan jeung nyabok beunget supir, bari ngomong: "Engke deui mah mun mawa taksi teh ulah ngebut-ngebut teing gera.. Bahaya! Kalem weh atuh..!" Ceuk supir taksina teh: "Dasar jelema garering siah!!!" *PloKk*

Carpon bahasa sunda lucu "Si ira mojang tomboi"


Aya hiji mojang (parawan) ngaranna sebut weh si ira. Si ira awakna jangkis, bu'ukna pendek, salewat mah pokona percis pisan kos lalaki. Di lemburna oge manehna katelah budak tomboi, nu hobina naek motor.

Dina hiji mangsa, si ira rek mangkat ka hiji gedung caffe di jakarta, manehna geus siap-siap bari mawa helm, make jaket kulit nu sok biasa dipake ku lalaki. Teu lila si ira ngaluarkeun motor nu eweh kaca spionan sabelah, salewat mah memang mirip lalaki ieu budak. Grungg...!!! Teu lila indit tah si ira teh ka gedung caffe.


Beberaha jam lamina, akhirna si ira tepi ka gedung caffe anu dituju. Maneh na turun na motor, bari make jaket jeung helm keneh, ngagidig weh si ira teh lempang nuju asup ka gedung, bari rada katingali jangar.

Digedung caffe eta teh keur aya pamariksaan, ku lantaran di jakarta ayena keur usum bom nu sing jalelegur gara-gara basa tragedi nu di tamrin tea. Satpam-satpam nu nyekel pelentungan jeung alat ajang ngaditeksi bom tos siap-siap ngajaga di gang gedung caffe eta.

Nah, pas arek asup si ira dipariksaan hela ku satpam ti handap nepi ka luhur pake alat deteksi bom nu ngaranna metal detektor.


Nah, pas alat eta nepi ka dadana satpam langsung ngomong: "Nah siah..!! ieu naon empuk-empuk kie dua siki?? Boa-boa maneh mawa bom nyah!!!" Ceuk satpamna teh, da puguh teu nyaho perangsa teh lalaki.

Pas rada di cabakan ku satpam na, si ira atuh meren jadi ngambek.. Bet weh! Langsung di buka tah helm na bari ngomong ka satpam, matana bari molotot: "BOM, BOM tai pedut lah.. siah! yeuh teu percaya mah !!!"

Lah geuning awewe, sugan kuring teh lalaki. Ceuk satpam na teh bari cengar-cengir: "Tos..tos.. cekap.. Neng! Teu kedah dikaluarkeun, tos terang abdi mah..tos terang!" Satpam eta reuwas, da sugan teh eta nu keur manehna pariksa teh lalaki sihoreng padahal mah manehan nana awewe.

Carpon Lucu "Si udin tukang nyieunan bandring"


Sebut weh ngarana si udin, umur 36 tahun, ka reseupna nyienan bandring da lantaran manehna osok ngabandringan manuk di lemburna teh.


Tapi ema na.. Hayang buru-buru ningali si udin teh geura kawin, lantaran ningali umur si udin teh tos mulai kolot. Dina hiji wangsa, si udin jeung ema na teh keur ngararobrol di hareupen imahna, nah kieu caritana:

Ema : " Din umur maneh teh geus kolot, maneh arek iraha kawin?! "
Udin : " Enya, engke ma..! " ( Bari ngomean bandring)
Ema : " Ih ari maneh mah engke, engke wae! Iraha din? Ema teh tos hayang boga incu!!! "
Udin : " Engke ma! " (Jongjon bari ngoprek keneh bandring)
Ema : " Maneh emang nyaho din carana kawin teh? " (Ngahareupkeun si udin bisa)
Udin : " Deh.. gampang ma! Piraku udin teu nyaho mah.."
Ema : " Coba atuh cing kumaha carana..?! "
Udin : " Kieu ma, kahiji.. Buka bajuna.."
Ema : " Terus?"


Udin : " Kadua.. buka calanana. "
Ema : " Terus.. terus..?" (Bari panasaran)
Udin : " Ka tilu.. pas tos ka tingali cangcut na, terus di... euh???"
Ema : " Bisa gening maneh din, terus dikumaha keun terakhirna???"
Udin : " Enya, bisa atuh ma! terus... Di cabak hela ma.."
Ema : " Terus..din !" (Bari seura-seuri)
Udin : " Tah geus kitu, di buka.. Urang jieun bandring weh ma cangcutna teh!!"
Ema : " Goblog siah..!! budak teh ngagawean aing!"
Udin : " Hehee..!!!" (Bari cengar-cengir siga teu boga dosa).

Nah mungkin sakitu wae hala kanggo Carita pondok (carpon) bahasa sunda lucuna, ke urang terusken dei lah caritana. Kumaha lucu henteu? Nah, mudah-mudahan dulur-dulur bisa kahibur ku ayana carita pendek sunda lucu diluhur. Nuhun ah.. Permios..!

komentar