Kumpulan Berbagai Contoh Seputar Bahasa Sunda

Kumpulan Puisi Bahasa Sunda Khusus Tentang Keindahan Alam!

by Kustian , at January 18, 2016 , have 0 komentar

Dibawah ini ada beberapa kumpulan mengenai puisi yang menceritakan tentang keindahan alam yang dikemas ke dalam bentuk bahasa sunda yang mudah-mudahan bisa bermanfaat.

Alam memang harus kita jaga, begitu pula dengan keindahan alamnya harus kita pertahankan bersama. Dan untuk melukiskan keindahanya tersebut, kita dapat menuangkannya lewat puisi dan juga sajak.

Nah, oleh karena itu basasunda.com akan berbagi puisi dalam bahasa sunda tentang keindahan alam yang dapat langsung kamu baca dibawah ini.

Puisi Bahasa Sunda Tentang Keindahan Alam


Puisi Bahasa Sunda Khusus Tentang Keindahan Alam!


1. Kaėndahan Alam

Cahaya panonpoė, Nyaangan kana hate
Hiliwirna angin, Tiis kana hate
Tatangkalan tinggarupay, Nambah ėndahna alam

Lemah cai negeri nu can ku polusi
Alam ėndah nu merenah
Ulah nepi ka punah
Ku urang kudu dipupusti
Supaya tetep asri lestari


2. Alam Ciptaan Gusti Nu Endah

Angin sejuk datang tina poe isuk
Nyambut panon poe nu datang isuk-isuk..
Hejona tatangkalan endag-endagan katiup angin

Nuhun pisan gusti, kanikmatan nu tos kabeh bisa abdi rasakeun..
Kaendahan alam nu tos anjeun ciptakeun
Nyata kakuasaan nu moal aya tandingan nana..


3. Endahna Desa Abdi Teu Aya Duana

Nyanyian manuk kadenge tina balik dahan-dahan tangkal
Suarana ngenahen kos alunan lagu teu make vokal
Alam endah ieu pinuh ku daya pesona

Tatangkalan hirup subur teu aya derita
Suara angin nu sepoi-sepoi ngabelai raga
Kaendahan alam desa abdi memang teu aya duana


4. Ohh Desa...

Dina datangna isuk, matahari mulai ngahanetan bumi
Nya'angan desa abdi anu endah jeng abadi

Langit asa katingali cerah
Kitu oge tatangkalan mani endah

Tatangkalan hirup seger disisi imah
Nyieun sejuk pemandangan, eta mani ngenah


5. Sejukna Alam Nyien Abdi Semanget

Abdi muka mata..
Katingali, panon poe isuk nu nembus kana jendela kamar.

Abdi muka jendela..
Katingali, kabut tebel tina balik tatangkalan pedesaan.

Tetes-tetes embun ngabasehan daun-daun nu aya dina tangkal
Suara-suara manuk karasa merdu kadengena..

Angin nu ngahembus nambah semanget jiwa raga
Tina alusna kaendahan alam ieu, abdi siap ngajalankeun poe ayena.


6. Ningali Endahna Alam Di Bukit

Suara hembusan angin pantai asa karasa endah pisan
Ombak-ombak nu ararageng nambah daya tarik alam

Embun isuk ngabasehan pare sawah nu mulai harerejo
Gunung nu luhur ngajulang makin makmur jeng damai

Oh alusna alam ieu..
Laut jeung ombak, udara nu seger sing ngiliwir karasana

Abdi calik dina luhur bukit gunung..
Ningali endahna, kaendahan alam ciptaan tuhan ieu.


7. Endahna Desa Tos Teu Aya

Endahna desa nu harita alus duka kamana
Alam nu tadina hejo ayena tinggal kenangan
Desa abdi ayena barobah tos jadi kota
Kamana dei abdi neangan ka endahna alam nu harita pernah aya..

Ayena nu aya tinggal karasa gersang jeung panas
Sabab alam desa abdi nu endah ayena tos teu aya.
Asa geunah ningali hutan anu galede jeung harejo harita.
Macem-macem sasatoan aya kabeh didinya

Nanging, jalma-jalma nu teu boga etika tos ngarusak alam dunya
Tatangkalan dibabad beak ku manehna nugi nepi teu ka sesa
Hutan nu sa kitu gedena di belem nepi kabeak na
Pikeun kabutuhan sakumpulan jalma-jalma nu teu boga etika.


8. Damaina Pemandangan Desa Abdi

Tiap peting kadenge suara jangkrik nu ngaderik
Silih patembalan dina peting jiga alunan musik
Saetik bisa ngubaran suasana hate nu keur kacipta
Ngingetkeun abdi kana masa-masa nu letik harita

Oh, endahna suasana alam poe isuk di desa abdi
Suara hayam nu silih patembalan ngahudangkeun abdi
Suara manuk nyararanyi ngarameken suasana desa
Angin seger sing hiliwir tina tatangkalan nu salubur didinya.

Semilir angin karasa sejuk tina suasana isuk di desa
Tiisna embun narempel tina dahan-dahan tangkalna.
Mani endah pisan pemandangan desa abdi bahela

Nanging warsih ayena tos loba bangunan jeung pabrik didinya
Ngagantian kaendahan pamandangan alam desa nu keur harita.


9. Endahna alam Kamana

Batu karang katingal disamudra
Sawah nu endah nyien penyejuk jiwa
Sawah nu loba ayena tos teu aya

Ku sabab mesin gede nu murka
Di taekan ku jalma nu durjana..
Ngarusak kabeh sawah-sawah nu aya
Ngan saukur neangan kakayaan samata.


10. KAENDAHAN ALAM

Tingali hejona pagunungan
Taya kamarasan, ngan katugenah
Sawah-sawah nu ngajajar
Angin nyeot nyiuman tatangkalan
Tur nyiuman hate nu nalangsa

Tingali lautan anu ngahampar
Taya ancaman, ngan katengtreman
Ombak ngaguruh salih udag
Angin nyeot nyiuman ombak
Anu mawa katenreman ka diri urang.


Nah, mungkin sakitu wae hela ajang ayena mah nya? Engkin di tambahan dei puisi bahasa sunda tentang kaendahan alam na. Mudah-mudahan aya manfaat bagi urang sadaya.

Hayu, dulur-dulur urang sami-sami ngajaga kaendahan alam nu aya di tempat masing masing, supaya tetep aya jang cucu urang engkena.
basasunda.com
Kumpulan Puisi Bahasa Sunda Khusus Tentang Keindahan Alam!
Kumpulan Puisi Bahasa Sunda Khusus Tentang Keindahan Alam! - Written by Kustian , Published at January 18, 2016, Categorized as Puisi sunda

No comment Add a comment
Cancel Reply
GetID
Copyright ©2018 Basasunda.com
Daftar isi | About | Contact | Privacy | Powered by Blogger