Wilujeng Sumping di Basasunda.com^_~

Kata Kata "SEDIH" Untuk Motivasi Bahasa Sunda

by Kustian , at February 25, 2016 , have 1 comment

Semoga saja setelah membaca kata-kata sedih untuk motivasi bahasa sunda ini nantinya dapat sedikit membuat kita lebih memahami dan juga lebih mengintropeksi diri kita masing-masing.

Kata-kata Sedih Motivasi Bahasa Sunda


kata-kata sedih untuk motivasi bahasa sunda

Kata bijak memang diperlukan untuk memberikan semangat kepada kita agar menjadi lebih baik lagi nantinya dan bisa memberikan kita rasa percaya diri dalam menghadapi suatu masalah.

Tinggalkeun rasa sedih jeung pohokeun rasa kasien urang. Rasa nyeri anu ku urang rasa moal bakal karasa sapertos kabagjaan datang nu bakalan urang boga engkena.
Gusti nu agung moal pernah masihan kasedihan anu terus-terusan, pasti aya rencana nu sejen asal urang bisa mikir positif. Pasti aya kabagjaan engkena ajang mayar kabeh cai mata kasedihan nu ayena.
Teu kudu urang sedih kana kakurangan urang.  Sabab, Pangeran tangtos masihan kaleuwihan ka tiap-tiap jalmi anu ngabogaan kakurangan.
Henteu perlu urang terus-terusan ngarasa sedih sabot impian henteu barobah jadi kanyataan. Urang kedah ngarasa syukur sabab impen anu buruk oge henteu barobah jadi kanyataan.
Kasedihan jeung kabagjaan nyaeta nikmat gusti pangeran, sagalana kedah ku urang syukur keun. Jadi, Kabagjaan moal aya maknana lamun anjeun henteu nyertakeun kasedihan saencana.
Ngarasa sedih kalawan jalmi anu pas lewih mendingan, alabatan ngarasa bagja kalawan jalmi anu lepat. Jadi urang kedah bijak dina milih rerencangan.
Ulah pernah nyalahkeun jalmi anu sejen tina kasedihan anu ku urang rasakeun. Sabab, kabagjaan urang nyaeta urausan urang sorangan. Jadi, kabagjaan kudu aya tina diri urang sorangan.
Percaya ka diri sorangan, sanajan margi dina wartos ieu urang ngarasa sedih. Sabab sumber semanget anu paling ageng nu aya di hirup urang nyaeta diri urang sorangan.
Ulah nyesel kana kalepatan mangsa anu tos kaliwat. Sabab, margi beuki lami anjeun ngarasa nyesel, eta malah beuki lami oge anjeun hirup dina kasedihan. Hampurakeun, sarta pohokeun eta kasedihan!
Kasedihan kedah ku urang liwatan sa teu acan urang manggih kana kabagjaan. Tenangkeun hate anjeun sabot ngarasa sedih, sabab margi bade aya kabagjaan saentos eta.
Hayu urang hudang tina rasa kasedihan ayena, margi kasedihan nyaeta proses anu kedah ku urang liwatan kanggo nuju kabagjaan nu sabenerna. Percanten!


Demikian, semoga dengan kata bijak dan motivasi bahasa sunda sedih diatas, kita bisa ambil makna yang terkandung di dalamnya, dan bisa bermanfaat buat kamu. Terimakasih atas waktunya.
Kata Kata "SEDIH" Untuk Motivasi Bahasa Sunda
Kata Kata "SEDIH" Untuk Motivasi Bahasa Sunda - written by Kustian , published at February 25, 2016, categorized as Kata mutiara sunda . And have 1 comment
1 comment Add a comment

😱 Mangga pasihan koméntarna nu aya patalina sareng artikel nu di bahas, sabab kacida bungahna mun abdi kenging eupan pangrojong ti sadaya. Hatur nuhun!

Cancel Reply
GetID
Copyright © 2019 Basa Sunda - Facebook Page
Crafted with by Kustian Blogger