Kata Mutiara Tentang Kehidupan Bahasa Sunda, Pilihan!


Kata mutiara bahasa sunda tentang kehidupan atau kahirupan ini merupakan kata kata yang mengandung nilai atau makna seputar tentang kehidupan, kata kata mutiara ini tentu saja untuk memotivasi diri kita supaya bisa lebih baik lagi. Kata mutiara ini sama halnya seperti kata-kata pepatah kolot baheula yang merupakan ungkapan yang mengandung kata mutiara.


Seperti yang disebutkan arti dari kata mutiara di atas, maka fungsi dan tujuan dari kata mutiara adalah sebagai kata-kata inspirasi maupun motivasi bagi seseorang yang mendengar atau membaca. Kata mutiara dianggap akan dapat bermanfaat bagi seseorang dalam menjalani kehidupan karena memiliki berbagai makna yang dapat meningkatkan kebajikan dan kebijaksanaan hidup.

Semoga dengan kata mutiara bahasa sunda tentang kahirupan ini dapat memberikan support atau semangat kepada kita semua supaya bisa lebih baik lagi nanti kedepannya. Lagsung saja, berikut ini adalah kata-katanya, selamat membaca!

Baca juga: 4 Cara Baru Agar Belajar Kamu Lebih Efektif

Kata Mutiara Bahasa Sunda Kehidupan (Kahirupan)


Kata mutiara bahasa sunda tentang kehidupan atau kahirupan

Ulah kedah gampang nyerah, margi saleresna anjeun moal kantos eleh sateuacan anjeun nyerah! 
Musuh anu paling bahaya nu aya di diri urang nyaeta rasa sieun jeung rasa bingbang. Rerencangan anu paling satia nyaeta kawanian jeung kayakinan! 
Kagagalan di mangsa nu kaliwat mangrupa keun plajaran anu ageung anu engkena bakal jadi buah nyeta kasuksesan. Urang kedah diajar seueur ti kagagalan, urang tiasa barobah jadi makin pinter, sabab urang pernah gagal.
Ulah jien kagagalan nyandak sakabeh impieun anjeun kanggo terus diajar! Ngan jalmi-jalmi anu bodo anu terus ngulan-ngulang kalepatan na dua kali.
Hirup nyaeta diajar naon anu bisa di tingali sarta di rasakeun. Ngaliwatan proses anu panjang, hayu urang sami-sami ngarubah diri urang masing-masing, supaya bisa jadi pribadi anu lewih boga potensi!
Lamun anjeun hoyong kabungahan mangkat sare beurang. Lamun anjeun hoyong kabagjaan bantuan jalma nu sejen.
Di bandingkeun mikiran omongan batur, mendingan urang usaha meakeun wartos pikeun ngawujudkeun impieun urang, supaya batur bisa ngarasa kagum ka urang.
Kalepatan jeung kasalahan perkawisna hal anu paling sesah nu aya dina hirup urang. Anjeun bisa labuh sarta ragag rebuan kali. Nanging hirup henteu eureun tepi dieu. Candak jeung cobi neruskeun dugi anjeun bisa ngagapai impieun dina hirup ieu.
Usahakeun wartos dimangsa ayena samaksimal mungkin, supaya engkena urang henteu nyesel.
Lawan hirup ieu, ulah ngarasa nyesel kanu mangsa nu tos kaliwat, ngarasa sieun ka mangsa anu aya dihareupeun. Nangtung sing kuat, tingali dunya ieu, seueur keneh perkawis hal anu endah diluar ditu, ulah ngonci diri anjeun sorangan, rubah mulai ti ayena keneh! 
Lamun urang hoyong paduli ka batur, mimitian heula ngalatih paduli ka diri sorangan. Hargaan diri anjeun sorangan sepertos anjeun ngahargaan jalmi anu anjeun nyaah! 
Kagagalan nyaeta sepertos saurang guru anu henteu anjeun reseup, nanging lamun anjeun hoyong sukses, anjeun kedah diajar ti manehna!
Ulah sakali-kali ngedalkeun wilujeng kantun lamun anjeun hoyong keneh nyobian. Ulah sakali-kali nyerah lamun anjeun rumaos masih keneh ngarasa sanggup!
Sateu acan urang ngeluh ku sabab ngarasa teu boga nanaon, coba pikir keun ka jalmi-jalmi nu sok menta-menta di jalanan.
Dinten ieu, sateu acan urang nyesel naroskeun omongan anu kurang sae, cobi pikir keun ka salah sahiji jalma anu teu tiasa naros sama sekali.
Seteu acan urang ngeluh ka ka-emaman nu rek ku urang emam, coba pikir keun ka marenehana, jalmi-jalmi anu teu pernah boga ka emamam pikeun di emam.
Sateu acan urang ngeluh ku sabab ngarasa diri paling buruk, cobi pikir keun ka jalmi-jalmi anu aya ditingkat paling buruk dina kahirupana.
Sateu acan urang ngeluh ka pamajikan atawa salaki urang, cobi pikir keun ka jalmi-jalmi anu terus-terusan mohon menta jodo ka gusti alloh.
Saencan urang ngeluh ka imah urang anu kotor, ku sabab teu aya pembantu nu nga-bersihkeuna. Cobi pikir keun ka jalmi-jalmi anu hirup di jalanan nu cicing di gubug.
Poe ieu, sateu acan urang ngeluh ka kahirupan anu keur dijalan ayena. Pikir keun ka jalmi anu tos pupus tihela, yen pahahal umurna lewih ngora ti urang.
Sateu acan urang ngarasa ngeluh ka bararudak (anak-anak) urang, pikir keun ka jalmi anu mandul, nu hoyong pisan bogaeun anak. 
Sateu acan urang nunjukeun panangan jeung terus-terusan nyalahkeun diri sorangan. Cobi inget! Yen teu aya jalmi saurang oge, anu luput tina kasalahan atawa dosa.
Seteu acan urang ngarasa cape jeung ngarasa ngeluh ka pagawean anu keur ku urang lakukeun, cobi pikirkeun ka marenehana nu nganggur, jalmi-jalmi nu cacat, nu ngahareupkeun boga pagawean siga urang.


Baca: Kata-Kata Menyentuh Kalbu Bahasa Sunda Dan Artinya!

Sekian, artikel mengenai kata kata mutiara sunda tentang kehidupan atau kahirupan ini, semoga dapat memberikan motivasi dan memberikan semangat untuk mendorong kita supaya dapat meningatkan rasa kepercayaan diri saat menghadapi suatu masalah yang kita hadapi dalam kehidupan ini.

komentar