Home » » » Kumpulan Contoh Sisindiran Basa Sunda "PAPARIKAN"

Kumpulan Contoh Sisindiran Basa Sunda "PAPARIKAN"

Ditulis ku: Kustian | Thursday, September 1, 2016

Basasunda.com - . Paparikan berasal dari kata parikan, bahasa Jawa. Asal katanya parik yang searti dengan parek “dekat”. Maksudnya, berdekatannya suara (vokal) yang ada di cangkang dan isi pada ujung setiap baris (padalisan). Ada juga paparikan yang mindoan wekas, yaitu yang samanya bukan suara vokal, melainkan kata pada ujung setiap baris (padalisan) cangkan dan isi.

Contoh Sisindiran Paparikan Bahasa Sunda


Contoh Sisindiran Paparikan Silih Asih, Piwuruk, Dan Sesebred

Contoh paparikan bersifat silih asih

Rincik-rincik hujan leutik,
paralak hujan tambaga.
ngilik-ngilik ti leuleutik,
teu terang aya nu boga.
Kaso pondok kaso panjang,
kaso ngaroyom ka jalan,
sono mondok sono nganjang,
sono papanggih di jalan.
Haruman Gunung Haruman,
jeruk manis mapag lemo,
kaluman kuring kaluman,
urut pagalentor sono.
Leumeung teundeut cocongoan,
jalanna ka Rajagaluh,
meungpeung deukeut sosonoan,
jaga mah urang pajauh.
Cau ambon dikorangan,
malti ka pipir-pipir,
engkang nu ambon sorangan,
Nyai mah teu mikir-mikir.
Aya listrik di masigit
caangna ka pabrik Kina
Aya istri jangkung alit
endahna kabina-bina
Baju hideung kancing tangan
dikaput ku merang awi
Nu hideung matak teu nangan
sing emut ka diri abdi
Baju tablo dibulao
Kembangna katuncar mawur
Ari bogoh mah ti bareto
Ngan ayena di incer ku batur
Beak daun beak randu
unggal poe dibikeunan
Beak taun beak windu
moal weleh dileukeunan
Boboko ragrag ti imah
ninggang kana pileuiteun
Nya bogoh ulah ka semah
Ari balik sok leleungiteun
Kembang goyang jeung ermawar
pacampur jeung kacapiring
Hariwang rea kakelar
tagiwur teu genah cicing
Lampuyang nu cocongoan
bawaeun ka Rajagaluh
Ku hayang nya sosonoan
isuk mah urang pajauh
Leuleupeutan leuleuweungan
ngarah kekejoanana
Deudeukeutan reureujeungan
ngarah tetenjoanana
Meuncit meri dina rakit
Boboko wadah bakatul
Lain nyeri ku panyakit
Da kabogoh direbut batur

Contoh paparikan yang bersifat piwuruk


Samping kageutahan dukuh,
di kelas di kacaikeun.
Nu matak maneh sing kukuh,
papatah guru imankeun.
Hampelas raraga jati,
Palataran babalean,
 Iklas raga reujeung pati,
Lantaran ti kahadean.
Peupeujeuh ari ka dayeuh,
Meuli kupat jeung gorengan,
Peupeujeuh ari geus euweuh,
 Ulah ngupat kagorengan.
Cukleuk leuweung cukleuk lamping,
Jauh ka sintung kalapa,
Lieuk deungeun lieuk lain,
 Jauh ka indung bapa.

Contoh paparikan bersifat sesebred


Damar kurung damar gantung,
damar siang pamidangan.
Mun teu tulus ka Si jangkung,
palangsiang kaedanan.  
Aya listrik di masigit,
caangna kabina-bina,
aya istri jangkung alit,
karangan dina pipina.
Kaliki kembang kamangi,
 lampuyang pamura beuteung,
 indung jangkung bapa koneng,
anak bureuteu beuteung.
Tikukur macokan huni,
kecok deui-kecok deui,
beunang dipupur diponi,
dekok deui-dekok deui.
Kini-kini kuang-kuang,
 akeup-akeup peupeureudeuyan,
nini-nini palay tuang,
diakeup peupeureudeuyan.

Nah, Mungkin itu saja mengenai Contoh Sisindiran dengan bentuk Paparikan yang bersifat Silih Asih, Piwuruk, Dan Sesebred yang bisa saya sampaikan, untuk mencari contoh-contoh sisindran lainnya silahkan lihat pada menu kategori blog ini, dan contoh sisindiran diatas saya rangkum dari berbagai sumber google.co.id


Share:

Facebook Google+ Twitter
Hatur nuhun parantos nyempetkeun waktos kanggo maos Pantun sunda / Sisindiran sunda tina judul Kumpulan Contoh Sisindiran Basa Sunda "PAPARIKAN" Hatur Nuhun..

Mangga pasihan koméntar, kritik, sareng saran kanggo artikelna (koméntar panginten badé ditingali heula, sateuacan di tampilkeun).