Kata Mutiara Tentang Nasehat Bahasa Sunda!


Basasunda.com - Adakalanya kita memerlukan kata-kata bijak atau kata mutiara untuk menyemangati diri kita sendiri tentunya agar lebih baik lagi kedepannya. Contohnya dengan kata mutiara tentang nasehat basa sunda dibawah ini misalnya.

Kata Sunda Nasehat


Kata Mutiara Tentang Nasehat Bahasa Sunda

Oke, langsung saja dibawah ini merupakan beberapa kumpulan kata mutiara sunda nasehat mudah-mudahan dapat memotivasi kita agar lebih bijak dalam menyikapi suatu hal dalam hidup ini. Berikut kata-katanya.

Kata Kata Mutiara Bahasa Sunda Nasehat


Rencang anu sajati sapertos dua panangan, panangan anu hijina anu silih ngabersihkeun panangan liana.
Urang bakalan dipikaresep kubatur, ti naon anu kungsi ku urang lakukeun kamaranehana.
Urang kedah jantén jalmi anu gampil ngama'afkéun batur, lain kedah jadi jalmi anu osok di maafkeun ku batur.
Lamun urang teras-terasan ngarasa sieun gagal, eta hartina urang ngabatesan pangabisa diri urang sorangan.
Harta atawa banda pasti seep, lamun sering dipake. Nanging sawangsulna, elmu bakalan ngalobaan lamun sering ku urang pake.
Beuki kuat anjeun midamel tina hiji perkawis. mangka, beuki hésé oge anjeun kana nyerah.
Sawios imajinasi urang teras langkung maju, nanging ulah neupikeun ahlak urang ka usik mundur dugi ka lemah.
Ulah milarian rencangan anu midamel urang janten merenah. Nanging, pilarian rencangan anu nyieun urang teras langkung maju
Geura buru neangan kahadean! Nanging, ulah buru-buru ningali hasilna. Pigawekeun hela pagawean eta pikeun konsisten, hasilna pasti bakalan nuturkeun engkena.
Lamun urang henteu tiasa kanggo ngabungahkéun batur. Ulah teras nambihan déui rasa sesahna.
Sabot urang HENTEU YAKIN pikeun ngawujudkeun IMPEN urang, saestuna urang atos GAGAL sateuacan ngamimitian
Sarebu cariosan sarta kanyaho moal aya hartina, lamun teu aya hiji léngkah anu nyata.
Ngan saukur ngabogaan IMPEN doang mah moal bakalan cekap. Nanging, urang oge kedah ngabogaan KOMITMEN kanggo TEKAD pikeun ngawujudkeun nana.
Naon wae KAJADIAN dina hirup ieu, urang kudu ikhlas. Hapus cipanon nu aya dina pipi, pasihan ÉMUT anu tulus.
Loba teuing ngarasa hariwang, ngan miceun waktos urang hungkul. Justru eta teh anu nga-beungbeuratan pikiran urang sarta nyandak kabagjaan.
Ulah nungguan waktos anu pas pikeun ngalakukeun hiji perkawis anu sae. Ulah teras naroskeun naon wae anu bakalan kajadian. Wanikeun diri urang ti mimitian ayena!
Anjeunna anu estu reseup ka urang moal bakalan mapah dihareup, atawa katinggaleun ditukang. Nanging, manehna bakalan mapah disisieun urang.
Sakapeung, masalah nyaeta hiji-hijina cara supados urang terang saha wae baturan anu cios paduli ka urang. Sarta saha wae jalmi anu ngan ukur pura-pura jantén rerencangan urang.
Ulah nyerah pikeun hiji perkawis anu ku urang hoyong pisan. Saleresna, bakalan sesah lamun tungtungna urang nyerah ti mimitina.
Masalah nyaeta ujian, janten teu aya alesan pikeun nyalahkeun ka batur. Geura benahan diri urang sorangan sangkan janten pribadi anu leuwih déwasa.
Sakapeung mah anu ceuk urang henteu saé, kadang mah anu paling saé ti pangeran. Gunakeun kabijakan haté urang kanggo naggapanana.
Lamun urang tiasa diajar tina masalah atawa cobaan, urang tiasa robah jadi jalma anu leuwih hadé, sarta leuwih tiasa diajar sabar.
Sabot hate keur ngarasa nalangsa, sarta dipinuhan ku hawa kaputus asaan. Inget! yen ngan saukur ka pangeran wungkul urang tiasa ngaduna.


Baca juga:
• Kata-Kata Menyentuh Kalbu Bahasa Sunda Dan Artinya!
• Koleksi Kata Mutiara Bahasa Sunda Lemes Tentang Kesuksesan! 

Itulah beberapa kata mutiara sunda nasehat yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada beberapa makna yang bisa kita ambil hikmahnya. Sekian, dan terimakasih waktunya.

komentar