Kumpulan Berbagai Contoh Seputar Bahasa Sunda

Kumpulan Tabel Bahasa Sunda Lemes Beserta Artinya!

by Kustian , at April 02, 2016 , have 0 komentar

Bahasa Sunda Lemes Dan  Artinya - Dilihat berdasarkan dari penelitian yang ada, tatakrama dalam bahasa sunda ada beberapa ragam, atau tingkatan jenis gaya bahasa, yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari di tanah pasundan. Tingkatan ragam bahasa tersebut adalah "Ragam bahasa lemes atau (halus), dan juga ragam bahasa kasar."


Pada hakekatnya, digunakannya ragam bahasa lemes atau (halus) tidak lain adalah untuk menunjukkan rasa hormat kepada yang diajak bicara, atau yang bicara kepada yang diajak bicara. Intinya, menunjukan rasa hormat kepada yang diajak bicara, seperti saat berbicara kepada orang tua atau orang yang lebih tua dari kita.

JENIS RAGAM BASA SUNDA LEMES


Bahasa Sunda Lemes Dan Kasar Beserta Artinya

Ada beberapa ragam jenis penggunaan tatakrama gaya bahasa sunda lemes atau (halus) yang biasa dipergunakan, sedikitnya ada 6 (enam) buah jenis ragam gaya bahasa, diantaranya yaitu :

1. Ragam Basa Lemes Pisan/luhur
2. Ragam Basa Lemes Keur Batur
3. Ragam Basa Lemes Keur Sorangan/lemes sedeng
4. Ragam Basa Lemes Kagok/panengah
5. Ragam Basa Lemes Kampung/dusun
6. Ragam Basa lLmes Budak

Nah, dibawah ini sudah saya siapkan setidaknya ada 13 buah gambar diagram, tentang ragam penggunaan tata bahasa sunda lemes atau (halus) dan juga kasar dalam bahasa sunda beserta artinya, yang dapat dengan mudah disave atau disimpan, jika kamu memerlukannya.

TABEL BAHASA SUNDA LEMES DAN ARTINYA
(Undak Unduk Basa Sunda)

(Klik Gambar Untuk Memperbesar/Save)
GAMBAR DIAGRAM BAHASA SUNDA LEMES DAN ARTINYA 1

GAMBAR DIAGRAM BAHASA SUNDA LEMES DAN ARTINYA 2

GAMBAR DIAGRAM BAHASA SUNDA LEMES DAN ARTINYA 3

GAMBAR DIAGRAM BAHASA SUNDA LEMES DAN ARTINYA 4

( TABEL 1 DARI 3 )
Next, untuk melihat diagram bahasa sunda lemes beserta artinya, selengkapnya..

PREV 1 of 3

Demikian, mudah-mudahan artikel ini dapat bermanfaat khususnya untuk mata pelajaran pendidikan bahasa sunda yang ada di sekolah. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan artikel diatas,.Terimakasih atas waktunya.
Ngahaturan, wilujeung ngajalankeun ibadah shaum dina sasih ramadhan ka sadayana nu shaum! Ka anu teu shaum? Nya wilujeung ogé lah.. *bari gagaro teu puguh* :D
Kumpulan Tabel Bahasa Sunda Lemes Beserta Artinya!
Kumpulan Tabel Bahasa Sunda Lemes Beserta Artinya! - Written by Kustian , Published at April 02, 2016, Categorized as Bahasa sunda lemes

No comment Add a comment
Cancel Reply
GetID
Copyright ©2018 Basasunda.com
Daftar isi | About | Contact | Privacy | Powered by Blogger