Home » » Kata-Kata Menyentuh Kalbu Bahasa Sunda Dan Artinya, Aih Sedap!

Kata-Kata Menyentuh Kalbu Bahasa Sunda Dan Artinya, Aih Sedap!

Ditulis ku: Kustian | Thursday, October 13, 2016

Alhamdulilah, akhirnya selesai juga pembuatan artikel tentang kata mutiara dan bijak bahasa sunda dan artinya ini, meskipun belum semuanya, insa-allah nanti akan saya update kembali. Memang, jujur saya akui rasanya malas sekali untuk membuatnya, namun tidak apa-apa lah, apasih yang ngak buat kalian. Xixiiii

Baiklah, langsung saja berikut kumpulan kata mutiara dan bijak bahasa sunda beserta artinya, Selengkapnya nanti setelah di update, nanti mungkin saya akan membaginya menjadi 2 halaman agar tidak memberatkan blog ini.

Kata-Kata Menyentuh Kalbu Basa Sunda Dan Artinya


Kata-Kata Menyentuh Kalbu Bahasa Sunda Dan Artinya
Kumpulan Kata Mutiara Bijak Sunda Dan Artinya
"Hirup ieu kedah dimimitian ku kalawan du'a sarta ditutup ku rasa sukur"
Hidup ini harus diawali dengan do'a dan ditutup dengan rasa syukur

"Urang miskin lain sabot teu ngagaduhan harta, nanging sabot urang atos kaleungitan mikacinta tina keluargi"
Orang miskin bukanlah ketika tak mempunyai harta, tetapi ketika kita telah kehilangan cinta dari keluarga

"Dina mikacinta, lamun aya hiji perkawis anu lepat, mending dipilarian jalan kanggo ngabenerkeunana, tibatan sibuk milarian saha baé anu kedah di salahkeun"
Dalam percintaan, kalau ada sesuatu yang salah, lebih baik mencari jalan untuk memperbaikinya, dari pada sibuk mencari siapa yang harus di salahkan

"Ulah sieun mikacinta, ku sabab kantos ngarasa gagal, aya hiji jalmi diluaran ditu anu naros, sepertos kumaha rasana dimikacinta ku salira?"
Jangan takut mencintai karena sebab pernah merasa gagal, ada seseorang di luar sana yang bertanya, bagaimana rasanya di cintai oleh mu?

"Ulah ngarasa nalangsa kusabab ngarasa sorangan. Tingali bulan, anjeunna ogé sorangan nanging anggeur katémbong masihan cahyana."
Jangan merasa sedih karena merasa sendiri. Lihat rembulan, dia juga sendiri namun tetap memberi cahayanya.

"Pilih hiji perkawis anu saluyu kana haté salira, sanajan kaayaan henteu mihak ka salira, yakin! kaayaan tangtos tiasa robah lamun salira tiasa ikhlas dina jero haté."
Pilih suatu hal yang sesuai dengan hatimu, walaupun keadaan tidak berpihak kepadamu, yakin! keadaan pasti akan berubah jika kamu bisa ikhlas dari dalam hati.

"Réréncangan éta sapertos bulan, onggal weungi anu poék cahyana teteup nyaangan urang. Cacak manéhana jarang dongkap, nanging manéhana teras aya."
Sahabat itu bagai rembulan, tiap malam yang gelap, sinarnya tetap menerangi kita. Walau ia jarang datang, tapi ia selalu ada.

"Sateuacan masihan naséhat dina cariosan salira, pasihan maranehanana naséhat ku sikep salira."
Sebelum memberi nasehat dengan ucapanmu, berilah mereka nasehat oleh sikap mu.

"Napsu nyaéta hiji perkawis anu mipiboga sipat samentara nu lewih langkung direseupan, tibatan perkawis-perkawis anu langgeng."
Nafsu adalah suatu hal yang bersifat sementara yang lebih dulu disukai, dari pada hal-hal yang abadi.

"Salira rumaos ngarasa leuwih hadé, sanés sabot sadaya masalahna tos réngsé, nanging sabot salira eureun ngahawatirkeun masalah salira"
Anda merasa lebih baik, bukan ketika semua masalah telah selesai, tapi ketika kamu berhenti menghawatirkan masalahmu

"Jalmi tiasa suksés, margi gaduh seueur cara. Sedengkeun jalmi anu gagal, margi anjeunna gaduh seueur teuing alesan."
Orang bisa sukses, karena punya banyak cara. Sedangkan orang yang gagal, karena dia punya banyak sekali alasan.

"Sakali salira nyarios henteu tiasa. Mangka, didinya ogé salira kaleungitan kasempetan kanggo tiasa."
Sekali kamu katakan tidak bisa. Maka disana juga kamu kehilangan kesempatan untuk bisa

"Saban masalah anu dongkap ayeuna, sanés kanggo ngalabuhkeun, nanging kanggo nguji sabaraha kuat salira tiasa nahana."
Setiap masalah yang datang sekarang, bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk menguji seberapa kuat kita bisa menahannya.

"Ereun naroskéun, kumaha carana meunangkeun anu salira pikahayang? Margi jawaban anu salira panggihan nyaéta ngan saukur iwal ti "USAHA"."
Berhenti bertanya, bagaimana cara mendapatkan yang kamu inginkan? karena jawaban yang kau temukan hanyalah "USAHA".

"Lamun salira mikahayang hiji perkawis anu teu acan kantos salira mipiboga, mangka salira kedah ngalakukeun hiji perkawis, anu teu acan kantos salira pigawéan."
Jika anda menginginkan sesuatu yang belum pernah anda miliki, maka anda harus melakukan sesuatu hal yang belum pernah anda kerjakan.

Kata-Kata Menyentuh Kalbu Lainnya (Tanpa Artinya)


"Ulah lalajoaneun keun rasa pikasedih urang, sabab urang moal kantos teurang, yén aya salah sahiji jalmi nu tiasa bungah lantaran ningali mésém urang."
"Tong jadikeun hirup urang pinuh ku rarasaan nalangsa, ambek-ambekan teu parararuguh! Lantaran rasa kanyeuri nu harita, ti mulai ayena hayu urang sami-sami ngamimitian kahirupan anu anyar."
"Lamun ceunah ningali nu ku urang dipikanyaah angkat jauh ninggalkeun urang? Ulah teras-terasan ngarasa sedih, mun kitu mah urang bakal ngarasa kaleungitan pisan, sareng tiasa poho yén diri urang ogé sabenerna leuwih ageung hartina."
"Tong poho, boa-boa anu diluhur pang milihkeun anu paling saé pikeun urang. Masihan solusi di onggal masalah, kasedihan, sareng kabagjaan nu bakal dongkap engkin ka hareupna."
"Mun urang tiasa ikhlas, urang bakalan moal kantos ngagarasa sedih misalkeun boga kakirangan. Nanging, mun urang loba ngeluh sarta ngarasa sesah, éta kasusahan téh tiasa nambihan terus."
"Rasa kanyeuri anu paling karasa nyaéta nu teu tiasa ditingali ku soca. Rasa kasedih anu pang nyeuri-nyeurina nyaéta anu teu tiasa di ucapkeun ku cariosan."
"Teu aya jalmi di dunya ieu nu hirup teu maké nalangsa. Kabéh jalma gé tangtos bakalan ngarasa nalangsa. Nanging tina rarasaan nalangsa éta urang kedah tiasa hudang deui."
"Hirup ieu paluk, naon baé anu nyieun salira nalangsa mangka tinggalkeun baé! Nanging sabalikna, naon baé anu nyieun salira bagja, mangka ulah kantos di lepaskeun."
"Candak pangajaran dina mangsa kaliwat, tinggalkeun rarasaan pikasedih urang. Ulah pasihan jalan kasedih éta nutupan jalan kabagjaan urang engkina."
"Panto kabagjaan aya dihareupeun soca, nanging kadang mah teu tiasa urang tingali, ku lantaran aya kénéh kasedihan dihareupeunana nu nutupan ku pikasedihan urang harita."
"Misalkeuna aya jalmi anu nyengseurikeun urang, ulah baé ngarasa ngarasula, Sabab nu diluhur mah bakalan terus masihan jalan pikeun urang."
"Kumaha salira rék tiasa sukses, mung salira sorangana ogé tacan pernah nyobian? Kumaha salira rék bakalan mipiboga padamelan nu sanés, lamun salira sorangan ogé tacan nyobian? Saha anu teurang coba? Janten, mun hoyong suksés urang kedah ngamimitian heula sareng nyobian!"
"Di dunya ieu polah pikiran urang nu mantak nangtukeun tina sagala léngkah kahirupan kahareupna. Janten, mung urang teras-terasan ngalakukeun perkawis anu kurang saé, cobi tebak? Perkawis naon baé engkina nu bakal dongkap di mangsa ka hareupna?"
"Musuh anu kalintang bahaya di dunya ieu nyaéta rarasa'an sieun sareng hariwang. Sedeungkeun réréncangan anu kalintang satia nyaéta kayakinan sareng kawanian urang."
"Diajar nyaeta proses nu tadina teu terang janten terang, nu tadina salah janten bener. Ngaliwatan proses anu panjang hayu urang sasarengan bejoang supados janten jalmi anu leuwih hadé."
"Ngan saukur jalma anu bodo, anu angger masih kénéh ngalakukeun kasalahanana noron dua kali."
"Ulah daék nu ngara kagagalan téh nyandak impén sareng sadaya kahayang urang. Sabab abdi gé diajar tina kagagalan, abdi tiasa janten pinter kulantaran abdi kungsi gagal."
"Kagagalan dimangsa kaliwat téh nyaéta pangajaran nu pang ageungna, nu tiasa mantak nyieun urang leuwih kuat ka hareupna."
"Ulah mipigawé ku samata-mata kana duit hungkul, nanging urang kedah ngareseupkeun pagawéan éta, sabab boa-boa éta kasuksésan téh mipibogaan urang."
"Ulah gampil nyerah, sabab urang sabenerna téh tacan tangtu éléh, sateuacan bejoang sarta ngarasa capé jeung nyerah."
"Mangga cobian sésakeun waktos urang sakedap kanggo nyukuran kana perkawis anu ku urang dipiboga tina kahirupan ieu. Cobi hargaan! Insya allah urang bakal tiasa kapanggih kana sumanget nu anyar pikeun ngawujudkeun kahayang urang."
"Gagal sakali lain hartina gagal salamina?! Diajar tina kagagalan, tong jadikeun mangsa kaliwat urang janten hahalang tina nga-wujudkeun impén sareng harepan urang."
Sangkan ari aya kahayang lamun teu bari dibarengan ku usaha mah, sarua wéh atuh jeung ngabodor!

Sementara, untuk saat ini mungkin itu saja, nanti akan saya tambahkan dan update kembali Kata-Kata Menyentuh Kalbu Bahasa Sunda Dan Artinya ini. Semoga bermanfaat, dan terimakasih atas waktunya.


Share:

Facebook Google+ Twitter
Hatur nuhun parantos nyempetkeun waktos kanggo maos Kata mutiara sunda tina judul Kata-Kata Menyentuh Kalbu Bahasa Sunda Dan Artinya, Aih Sedap! Hatur Nuhun..

16 komentar:

 1. Bahasana umum,bahasa sadidinten.

  ReplyDelete
 2. Eusina sae, nanging nyeratna seueuer nu lepat. Lajeng, karaos pisan sapertos terjemahan.

  ReplyDelete
 3. Kang punten....éta cara penulisanana kirang saé, seueur nu lepat.
  Hususna dina nganggé tanda baca curek dina vokal "é"
  Pami eusina mah katampi pisan...hatur nuhun

  ReplyDelete
 4. Hatur nuhun kacida kang atos tiasa masihan komentar anu saé, muhun kang ku abdi atos dibeneran kusus tina tanda baca curekna.

  Hatur nuhun sakali deui, atos tiasa sumping sareng nyempetkeun masihan komentarna, mangga pamasukana nu sanesna di antosan deui..

  ReplyDelete
 5. Mantap lajeng kang....
  Moal komen nanaon deui...
  Poko na siippp...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Alhamdulilah tiasa katampi, hatur nuhun kang..

   Delete
 6. Hatur nuhun.... Sae pisan kata2 na..

  ReplyDelete

Mangga pasihan koméntar, kritik, sareng saran kanggo artikelna (koméntar panginten badé ditingali heula, sateuacan di tampilkeun).