Liburan Kanaekan Kelas "Ameng Ka Imah Mamang Di Desa"


"Pengalaman Liburan Ka Imah Mamang Di Desa"

Liburan Kanaekan Kelas "Ameng Ka Imah Mamang Di Desa"

Dina liburan kanaekan kelas anu kaliwat, abdi mangkat liburan ka imah mamang anu aya di pucak Bogor.  Abdi ngahaja ameng ka imah mamang, ku margi abdi atos bosen liburan ka perkotaan.
Abdi hoyong liburan dina suasana anu anyar, kaleresan mamang abdi cicingna di desa anu suasanana alami keneh sarta teu loba polusi. 
Abdi ngarasakeun pisan liburan abdi ayeuna pikeun ngalakukeun sagala rupa aktivitas anu nyenangkeun sapertos metik daun teh, ameng sareng dulur, sarta seueur keneh deui.
Ti sakitu seueur kagiatan anu abdi lakukeun di ditu, metik daun teh nyaeta pangalaman anu berkesan pisan kanggo abdi. 
Dina wanci abdi keur calik di payun teras imah mamang abdi, abdi diajak dulur abdi ngiring ameng nuju hiji lapang nu henteu tebih ti imah mamang. Sanggeus dugi kadinya, abdi dikenalkeun sareng rerencangan na, nyaeta andi, wawan, jajang, sareng andi. 
Maranehanana sae pisan sarta dareudeuh jalmina, kabuktian maranehana ngajak abdi ameng sasarengan maen bola dilapangan. Abdi oge gumbira pisan tiasa meunangkeun rerencangan anu anyar diditu. 
Saterusna maranehanana ngajak abdi angkat ka kebon teh anu aya di luhur bukit. Sateupina ditu, abdi bungah pisan kusabab pemandangan alam anu sae pisan, nu tiasa ku abdi tingal. 
Sanggeus eta, abdi sasarengan metik daun teh sarta istirahat sakedap dihandap tangkal. Saterusna, maranehana ngajak abdi kanggo ka Walungan.
Sateupina ditu abdi reseup pisan ku margi cai na kalintang keneh herang sarta seger. Abdi sasarengan teras ngojay sarta reresepan didinya.
Sabot dinten atos beuki sonten, urang sararea uwih ka imah masing-masing. Nanging, sateuacan urang papisah maranehanana jangji bade ngajak abdi ameng sasarengan deui.
Abdi oge henteu sabar nungguan pere sakola panjang deui. Sabab, dinten eta teh dinten anu menyengkan pisan kanggo abdi, kusabab abdi meunangkeun rerencangan sarta pangalaman anyar didinya.

komentar