Kumpulan Berbagai Contoh Seputar Bahasa Sunda

Contoh Artikel Warta Banjir Di Wewéngkon Kota Bandung Dan Garut

by Kustian , at February 15, 2018 , have 0 komentar

Pada kesempatan kali saya akan menyempatkan untuk membuat sebuah artikel warta yang baru, setelah sebelumnya juga sudah memberikan beberapa contoh artikel warta yang singkat lainya.

Baca juga:
• 7 Warta Tentang Bencana Alam Bahasa Sunda
• Kumpulan Artikel Warta Tentang Pendidikan
• Kumpulan 9 Contoh Artikel Tentang Warta Bahasa Sunda!

Nah, apabila kita ingin menyampaikan suatu informasi seperti berita atau warta dalam bahasa sunda dengan baik, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, selain berlatih berbicara didepan cermin ada juga hal-hal berikut ini yang perlu untuk kita perhatikan.

TIPS SINGKAT SEBELUM MEMBAWAKAN ACARA WARTA DALAM BAHASA SUNDA

Tips Membawakan Acara Warta Dan Contoh Warta Tentang Banjir Di Bandung Dan Garut!

• Sebelum membaca acara warta kita terlebih dahulu harus paham dengan isi warta atau berita yang nantinya akan kita bawakan tersebut, baca dan pahami isinya.

Perhatikan juga kata-kata yang menurut kita susah untuk diucapkan, dan belajar bagaimana cara mengucapkannya kata tersebut dengan benar.

• Artikulasi dan mengatur nafas dengan baik, agar nantinya tidak kehabisan nafas saat membacakan warta, dan perhatikan pula tekanan suara agar enak didengar.

• Saat sedang membawakan warta perhatikan suara kita, atur kerasnya suara supaya dapat terdengar dengan jelas oleh orang yang mendengarkan.

• Harus bisa membedakan kapan waktunya membaca dengan cepat, dan kapan harus membaca dengan lambat.

• Yang terakhir, jangan terlalu terpaku dengan naskah teks yang dibacakan, terkadang sekali-kali kita juga harus dapat mengarang hasil dari ide pemikiran sendiri.

Contoh Artikel Warta Banjir Di Wewéngkon Kota Bandung Saréng GarutNah setelah kita mengetahui tips-tips singkat dalam membawakan acara warta dalam bahasa sunda, berikut dibawah ini ada sebuah contoh artikel warta yang berjudul banjir di wéwéngkon kota bandung saréng garut, selamat menyaksikan.


Assalamualaikum wr. wb.. Wilu jéung patéupang deui saréng simkuring BASASUNDA.COM, dina warta anu badé baris dikapindangkéun ayéuna nyaéta : Musibah banjir di wéwéngkon bandung saréng garut.

Usum hujan di taun ayéuna emang kaitung agéung pisan. Di sababaraha kota khususna di jawa barat ogé séueur musibah banjir sarta tanéuh longsor, ti mimiti wahangan citarum dugi ka ciliwung bogor ogé kakéunaan banjir ku dampak curah ci hujan anu agéung di taun ayéuna.

Dina acara warta basa sunda ayéna, rék bade dikapindangkéun hiji warta anu ngéunaan kana musibah bencana alam nyaéta "Bencana banjir bandang anu ngalanda kota bandung saréng garut" anu diakibatkéun ku mudalna wahangan ci tarum.

Banjir ngalanda wewéngkon kabupaten garut ayena mulai nga'agéungan, ayéuna tos aya sababaraha kacamatan nu kakéunaan dampak mudalna wahangan citarum, saéntos ci hujan nu lumangsung turun agéung ti sababaraha dinten kaliwat.

Akibatna tina bencana banjir di Garut, saéutikna ngakibatkéun karuksakan di 7 kacamatan nu aya di Kabupaten Garut. Dumasar kana data nu aya, banjir bandang éta téh mangrupakéun banjir anu paling agéung nu pernah aya di Kabupaten Garut.

Bencana banjir éta ngarénggut korban jiwa dugi ka 26 urang, diantawisna 23 urang déui nu can kapanggih. Dugi ka ayéuna ogé atos séueur rengréngan wargi anu kapaksa nyicingan tempat pangungsian di palataran anu kalangkung aman.


Sedengkéun, bencana banjir di Bandung Kota, ngakibatkéun saéutikna saurang korban jiwa. Sanajan bencana banjir di Bandung iéu teu pati ngakibatkeun loba korban jiwa atawa karuksakan sarana sapertos digarut, nanging bencana banjir iéu téh pikéun jalan ingéutan pikéun urang sadaya.

Supados lewih merhatikeun kabersihan sapertos ulah micéun sampah papaduan ka cai. Sabab, kajadian bencana alam di Garut saréng di Bandung téh lin saukur datang ujug-ujug, nangging aya patalina saréng pola pikir anu salah ti jalmina.

Pola anu salah iéu téh anu ngakibatkeun bencana alam, sapertos micéun sampah papaduan ka wahangan, kamalir, atanapi ka selokan, nuaran tatangkalan di léuwéung, saréng séuéur deui anu sanésna.

Nah, pamiersa cekap sakitu waé warta singkét ti simkuring anu tiasa di dugikéun, hapunten bilih aya kalépatan saréng kahilapan tina cariosan ti simkuring.

Sim kuring baris amit mundur amit mungkur, hapunten anu kasuhun bilih aya basa anu teu luyu sareng undak usukna, bilih luhur saur bae di carek, rumaos sanes ahlina. Hatur nuhun, Wassalamualaikum wr, wb..

Demikian tips singkat yang harus kita perhatikan sebelum menyampaikan atau membawakan acara warta dalam bahasa sunda dengan baik, beserta contoh artikel warta tentang banjir di wéwéngkon kota bandung saréng garut. Semoga bisa bermanfaat, hatur nuhun.
basasunda.com
Contoh Artikel Warta Banjir Di Wewéngkon Kota Bandung Dan Garut
Contoh Artikel Warta Banjir Di Wewéngkon Kota Bandung Dan Garut - Written by Kustian , Published at February 15, 2018, Categorized as Artikel sunda , Warta sunda

No comment Add a comment
Cancel Reply
GetID
Copyright ©2018 Basasunda.com
Daftar isi | About | Contact | Privacy | Powered by Blogger