"KUDA HADE BUDI"


Kuda Hade Budi


Aya Maung eukeur mah geus kolot katambah gering, ngalungsar handapeun tangkal kai bari gegerungan. Sato-sato nu kungsi menang kanyeri ti manehna ngarumpul ngariung nu keur gegerungan tea. 
Ceuk Munding, “Ah siah make gegerungan! Rek nyambat ka saha? Moal aya nu nyaaheun ka sia mah! Sato jahat!” Munding ngomongna kitu bari ngagadil nu keur gegerungan. 
Nempo kalakuan Munding kitu, sakabeh sato nu harita aya di dinya sareuri akey-akeyan. 
Kabeh sato nu aya di dinya ngaheureuykeun Maung nu keur sakarat, kajaba sakadang Kuda. Nempo sato-sato sejen galumbira teh manehna mah ukur gogodeg. 
Ceuk Domba, “Kunaon sakadang Kuda kalah gogodeg kitu? Lain tejeh tah si Belang teh ku sampean! Lain baheula si Belo ditekuk?” Tembal Kuda, “Kaula mah lain teu ngewa kana kalakuan Maung teh. 
Ngan waktu ieu kaayaanana pan keur gering parna. Manehna teh keur sakarat, sakeudeung deui oge paeh. Kuduna mah sato nur keur sakarat teh ulah dihareureuykeun kitu. 
Meureun ceuk batur teh, rajeun aya kawani ka anu keur sakarat!” Sanggeus ngadenge omongan Kuda kitu, sakur sato nu aya di dinya jempe sarta patinglaleos ka leuweung deui.
Thanks__
sumber: google.com

17 komentar:

  1. Pesan moral yang terkandung dari cerita ini, dapat kita simpulkan bahwa "Janganlah kita berbuat ataupun mengejek seseorang terutama yg memiliki kekurangan, serta tidak membalas perbuatan jahat dengan perbuatan jahat pula, karna sesuatu yg ada di dunia ini sudah ada yg mengaturnya. Jadi, kita harus memiliki budi pekerti yang baik."

    ReplyDelete
  2. Amanat nya klo pake bhs sunda gmna?

    ReplyDelete
  3. Sae... tapi singkat teuing...

    ReplyDelete

Mangga pasihan koméntar, kritik, sareng saran kanggo artikelna (koméntar panginten badé ditingali heula, sateuacan di tampilkeun).