“DONGENG SIREUM JEUNG JAPATI”

Sireum jeung Japati   Aya sireum rek nginum disisi walungan. Keur ngarayap kahandap, manehna tisoledat. Pluk ragrag kana cai. Hadena caina rada ngeuyeumbeu pelebah dinya mah. Tapi keukeuh bae ari ngojay kasisi mah manehna teu bisaeun. Sireum gegeroan, ” tulung, tulung, ieu kuring rek tikerelep, tulungan..!”  Kabeneran aya japati keur cindeten dina dahan kai anu nyodor kaluhureun cai.… Read More »

Pengertian Lengkap Tentang Ciri Dan Unsur Dari Cerita Dongeng

Didalam pelajaran sekolah  mungkin kita perlu mengetahui akan pengertian dari sebuah cerita dongeng, baik itu unsur unsur yang ada dalam sebuah dongeng, ciri-ciri dongeng, jenis jenis dongeng, fungsi dongeng, contoh dongeng, serta macam macam dongeng itu sendiri. Pengertian Cerita Dongeng (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Pengertian dongeng – Dongeng yakni suatu bentuk sastra lama yang menceritakan suatu kejadian dengan… Read More »